Vítame Vás na stránke firmy Vadreal Co.

Od roku 1998 sa zaoberáme realitnou, inžinierskou a poradenskou činnosťou v oblasti nehnuteľností a stavebníctva.

V praxi to znamená, že zaobstarávame potrebné podklady pre kúpu,
predaj alebo nájom nehnuteľností, zápis nehnuteľností do Katastra nehnuteľností,
vydanie stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí,
zriadenie energetických prípojok,
a veľa ďalších administratívnych úkonov v oblasti nehnuteľností a stavebníctva.

V roku 2009 sme svoje služby rozšírili o geodetické a kartografické práce.

Vyhotovujeme všetky druhy geometrických plánov,
vykonávame vytyčovanie stavieb a vlastníckych hraníc pozemkov,
zameranie adresných bodov, vyhľadanie podzemných inžinierskych sietí,
predrealizačné zameranie pozemkov pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie,
porealizačné merania, zamerania skutkového stavu nehnuteľností,
tvorba tématických a účelových máp, polohopisné a výškopisné merania
a rôzne iné práce, ktoré súvisia s týmto oborom.

Ak chcete viac informácií, alebo ste nenašli to, čo Vás zaujíma,
prípadne potrebujete konzultáciu z oblasti našich činností,
neváhajte nás kontaktovať.

Návrat hore