Vítame Vás na našej stránke.

Naša firma sa zaoberá realitnou, inžinierskou a poradenskou činnosťou v stavebníctve
a zároveň vykonávame geodetické a kartografické práce.

V praxi to znamená, že zaobstarávame potrebné podklady pre kúpu,
predaj alebo nájom nehnuteľností, zápis nehnuteľností do Katastra nehnuteľností,
vydanie stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí,
zriadenie energetických prípojok,
a veľa ďalších administratívnych úkonov v oblasti nehnuteľností a stavebníctva.

Geodetické a kartografické práce,
ako je tvorba geometrických plánov, vytyčovanie stavieb a pozemkov,
zameranie adresných bodov, vyhľadanie podzemných inžinierskych sietí,
predrealizačné zameranie pozemkov
pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie,
porealizačné merania, zamerania skutkového stavu nehnuteľností,
tvorba tématických a účelových máp
a rôzne iné polohopisné a výškopisné merania.

Ak chcete viac informácií, alebo ste nenašli to, čo Vás zaujíma,
prípadne potrebujete konzultáciu z oblasti našich činností,
neváhajte nás kontaktovať.